VAHINI'S
INHOUD
BABABOOKS 

 
 


Enige verklarende aantekeningen

HET LEVEN VAN SATHYA SAI BABA

 

 

Hoofdstuk 1.
(1): Vishnu. Brahman, de naam van God in het hindoeïsme, heeft drie aspecten, namelijk Brahma, Vishnu en Shiva. Brahma is hierin de schepper, Vishnu de instandhouder of beschermer en Shiva de vernietiger van al het vergankelijke. Narayana is een naam voor Vishnu, die betekent: 'de Heer die in alle wezens woont'.

Hoofdstuk 2.
(2): Vibhuti of heilige as is het symbool van de ziel, namelijk dat wat overblijft wanneer al het vergankelijke is verbrand. Vibhuti betekent ook: het vermogen waarmee God de gehele schepping bestuurt, bovennatuurlijk vermogen; de bescherming van de mensheid door de Heer. Voor Sai Baba is vubhuti ook een uitdrukking van zijn goddelijke genade, die kan worden gebruikt voor het genezen van lichamelijke en geestelijke aandoeningen.

(3): Het woord dharma is op vele manieren te vertalen. Hier volgen nog enkele betekenissen: rechtschapenheid, gerechtigheid, moreel gedrag, goddelijke wet, de geestelijke levenswet die aangeeft hoe de mens zich te gedragen heeft; religie, godsdienst.

Hoofdstuk6.
(4): De vertaling van deze bhajan luidt:
Vereer met geheel je hart de lotusvoeten van de goeroe.
Dat is de boot waarmee je de moeilijke overtocht over de oceaan van het leven kunt maken.
Glorie zij u, grote leraar.
Glorie zij u, volmaakte leraar Sai.
Om. Ik buig vol overgave voor Shiva, de vernietiger van al het vergankelijke.
Zoals de eerste zonnestralen die boven de Arunachala-berg uitkomen, het land verwarmen, zo verwarmt u, Shiva, ons hart.
Baba, voor u zing ik de mantra Om. Vol overgave buig ik voor u, Baba.

Hoofdstuk 7.
(5): Het woord karma heeft eigenlijk een ruimere betekenis en meer betekenissen dan de in de tekst genoemde, namelijk: handeling; elke verrichting in gedachte, woord of daad; gevolgen van alle activiteiten, verricht in dit leven of in vorige levens.

Hoofdstuk 11.
(6): Swami Satchidananda was een volgeling van Sami Sivananda Sarasvati (1887-1963), de stichter en voorzitter van de Divine Life Society (1936) en de oprichter van de Yoga-Vedanta Forest Academy in Rishikesh. Sivananda had in 1957 reeds duizenden volgelingen, onder wie veel hooggeplaatste ambtenaren, rechters en andere overheidsdienaren. Momenteel is de belangrijkste taak van de DLS het verspreiden van spirituele kennis en het bevorderen van onbaatzuchtige dienstverlening. Na het overlijden van Swami Sivananda werd diens werk voortgezet door Swami Satchidananda (voorzitter) en Swami Krishnananda (secretaris).

(7): Een Ganapati homa is het brengen van een offer aan Ganapati, en Ganapati is een andere naam voor Ganesha. Hij is de eerste zoon van Shiva en Parvati en heeft het hoofd van een olifant. Hij is de god van de wijsheid en degene die obstakels uit de weg ruimt.

Hoofdstuk 12.
(8): Beelden van deze tocht naar Badrinath zijn te zien op de video Glimpses of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba (1961-1973). Het gaat om een kort fragment van matige kwaliteit, maar het zijn waarschijnlijk de oudste filmopnamen die er bestaan van Sai Baba. Deze video is te koop via de Nederlandse Sai-organisatie. Zie voor meer informatie achterin dit boek onder 'Belangrijkste geraadpleegde literatuur'.

(9): De naam van Kasturi is in dit boek reeds enige malen genoemd. Het gaat hier om Narayana Kasturi (1897-1987), die tijdens zijn werkzame leven onder meer professor geschiedenis was aan de Universiteit van Mysore. Hij is de auteur van '
Sathyam Sivam Sundaram' - 'Waarheid, Gelukzaligheid, Schoonheid' - de biografie van Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Kasturi is ook de schrijver van Pathway to Peace, Easwaramma, the chosen mother en van Loving God - zijn autobiografie.

(10): De veda's zijn de oudste religieuze geschriften van de mensheid. Zij bevatten Sanathana Dharma, de tijdloze geestelijke wet, die leert dat het de eeuwige plicht is van ieder levend wezen om God te dienen.

Hoofdstuk 13.
(11): De gayatri mantra heeft vele betekenissen. De letterlijke vertaling ervan luidt:
Om. Wij overdenken en loven de heerlijkheid van het goddelijke licht, dat de drie werelden (de grofstoffelijke, de fijnstoffelijke en de wereld die boven de stof uitgaat) verlicht.
Wij aanbidden de levenschenkende kracht van dat goddelijke licht.
Wij mediteren over de allesdoordringende schittering en luister van het goddelijke licht,
dat ons hoger bewustzijn moge versterken (opdat wij de werkelijkheid achter de illusie kunnen herkennen
).
Het woord Om of Aum staat voor de scheppingsklank. Het is het geluid dat ontstond bij de oerbeweging, de trilling die werd veroorzaakt doordat de Ene zich omhulde met maya, de schepping.

(12): Sravanabelagola is voor de jains een belangrijk pelgrimsoord. Bovenop de Indragiri (heuvel) staat hier een zeventien meter hoog beeld van Heer Gomateshvara, een jain-heilige die in de tiende eeuw leefde. Het thans ruim duizend jaar oude beeld behoort tot de grootste monolitische scheppingen ter wereld.

(13): Mahashivaratri betekent letterlijk 'de grote nacht van Shiva'. Dit feest wordt gevierd in de nacht vóór nieuwe maan in februari of maart, wanneer slechts een klein stukje van de maan zichtbaar is. De maan is het symbool van de rusteloze geest en deze nacht is het meest geschikt om door middel van gebed, meditatie en het zingen van bhajans de geest op God te richten. Dit kan leiden tot de volledige overwinning van de geest, gesymboliseerd door het verdwijnen van zelfs het laatste stukje van de maan in de daarop volgende nacht van nieuwe maan.


Hoofdstuk 14.
(14):
Indulal C. Shah, oorspronkelijk van beroep accountant ontmoette Sai Baba voor het eerst in 1965. Sindsdien verricht hij zeer veel werk voor de Sai-organisatie en is hij onder meer voorzitter geweest van de World Council of Sri Sathya Sai Organisations. Hij is de schrijver van onder meer Sixteen spiritual summers, We devotees ... en Spiritual blueprints of my journey.

(15): Deze tekst is terug te vinden in
hoofdstuk 4, vers 8 van de Bhagavad Gita. Afhankelijk van de gebruikte uitgave zijn er kleine verschillen in de tekst.

Hoofdstuk 15.
(16): John S. Hislop (1904-1995) is gedurende vele jaren voorzitter geweest van de Amerikaanse Sai-organisatie. Hij is ook de schrijver van onder meer Conversations with Sathya Sai Baba en My Baba and I.
Na zijn overlijden is er een selectie uit zijn toespraken verschenen onder de titel Seeking Divinity.

Hoofdstuk 16.
(17):
Karlis Osis en Erlendur Haraldsson [en zijn fotoarchief] houden zich beiden bezig met psychologisch en paraspychologisch onderzoek. Zowel afzonderlijk als gezamenlijk hebben zij boeken over parapsychologische onderwerpen gepubliceerd. Het hier bedoelde interview vond plaats in 1973 tijdens hun eerste bezoek aan Prasanthi Nilayam [zie ook Sai Baba Website http://www.saibaba.ws/ ].

Hoofdstuk 17.
(18): Deze postzegel van drie roepie is in werkelijkheid 40 x 27 mm. groot. Er staat een rivier, een dam en een waterzuiveringsinstallatie op afgebeeld.

(19): De hier bedoelde wetenschapper is de IJslandse professor in de psychologie Erlendur Haraldsson en het bedoelde boek is 'Miracles are my visiting cards'.

Hoofdstuk 18.
(20): Het adres van de website van Prasanthi Nilayam is:
http://www.srisathyasai.org.in
Radio Sai Global Harmony, een radiokanaal voor het uitzenden van Baba's boodschap van liefde en mededogen over de gehele wereld.
Het adres van de site van de wereldorganisatie is:
http://www.sathyasai.org
Ook de Nederlandse Sai-organisatie heeft een eigen website:
http://www.sathyasai.nl
En tenslotte is er ook veel informatie te vinden op de sites van de Sai-organisaties van de
afzonderlijke landen.

 

 

  |  

 
 
 


 
 


VAHINI'S
INHOUD
BABABOOKS