VAHINI'S
INHOUD
BABABOOKS 

   Mijn Naam is Waarheid 

HET LEVEN VAN SATHYA SAI BABA


door

Wim G.J. van Dijk

In ieder tijdperk zijn er grote wijzen, profeten en boodschappers op aarde geweest om de mens de weg naar God te wijzen. Wanneer de problemen op aarde erg groot zijn, komt God echter zelf naar de aarde in de vorm van een Avatar. Een Avatar is dus de vormloze God die naar de aarde afdaalt en een menselijk lichaam aanneemt. Sathya Sai Baba is zo'n Avatar. Sedert zijn bekendmaking in 1940 hebben miljoenen mensen zich tot hem gewend voor hulp in lichamelijke en geestelijke nood en voor onderricht op het spirituele pad, een pad dat uiteindelijk zal leiden tot het doel van het leven, de eenwording met God.
Sai Baba predikt geen nieuwe godsdienst. Hij wijst op de fundamentele waarden die aan alle godsdiensten ten grondslag liggen, namelijk waarheid, juist gedrag, liefde, vrede en geweldloosheid, en hij spoort ons aan om deze waarden in praktijk te brengen.

Er zijn in het Nederlands reeds tientallen boeken verschenen over deze spirituele leraar, maar tot nu toe was er in onze taal nog geen biografie over hem. Met de publicatie van dit boek is deze lacune opgevuld. Wat de - vaak spectaculaire - feiten betreft is het onderhavige boek een 'studieboek'. Maar de lezer zal er geen overdaad aan namen, plaatsen, jaartallen en voetnoten in aantreffen. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten en daarmee zal het voor veel belangstellenden een goede ingang zijn tot Baba's leringen.

 

 

Stichting Sri Sathya Sai Baba - Nederland - 2003
Wim G.J. van Dijk


 
 

 

Inhoud 


Inleiding


Enige informatie over Sai Baba


Wat vooraf ging

Hoofdstuk 1

Jeugdjaren

Hoofdstuk 2

Lagere schooljaren

Hoofdstuk 3

De middelbare school

Hoofdstuk 4

Ik ben Sai Baba

Hoofdstuk 5

Alles is illusie

Hoofdstuk 6

De Oude Mandir

Hoofdstuk 7

Meer tekenen van Zijn ware aard

Hoofdstuk 8

Mijn geliefde broeder

Hoofdstuk 9

Prasanthi Nilayam

Hoofdstuk 10

Toenemende bekendheid

Hoofdstuk 11

Jullie vreugde is Mijn voedsel

Hoofdstuk 12

De eenheid van alle godsdiensten

Hoofdstuk 13

Bezoek aan Afrika

Hoofdstuk 14

Liefde kent geen pijn

Hoofdstuk 15

De Vormloze met vorm, de Naamloze met naam

Hoofdstuk 16

Mijn leven is Mijn boodschap

Hoofdstuk 17

De 21ste eeuw

Hoofdstuk 18

Enige verklarende aantekeningen


Belangrijkste geraadpleegde literatuur


Addendum [door Vahini.org]


Sathya Sai Diashow


 

 
 

 

Koop het boek.

© 2003 - Stichting Sri Sathya Sai Baba - Nederland, Utrecht en
Wim G.J. van Dijk, Arnhem.
ISBN: 90-72308-36-0
Tekeningen: Sathya Sai Baba Nieuws
Bhajans (in het Nederlands) door: Sai Singers (
CD - Oceaan van Vreugde)
Foto's: International Sai Organization

 

 

 


VAHINI'S
INHOUD
BABABOOKS