Woordenlijst: hier zijn de woorden verzameld die in de Vahini's op deze site door Sai Baba zijn uitgelegd aangevuld met woordbetekenissen uit het S'rîmad Bhâgavatam en Bhagavad Gîtâ.

 

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|QR|S|T|U|V|W|XYZ|

Deze lijst in het Engels

I

 • Iccha: Wens (SSV-18).
 • Identiteit: identiek zijn aan jezelf, de gelijkheid van essentiëel karakter. Het heeft gewoonlijk betrekking op het beeld dat mensen van je hebben en de overeenkomst van dat beeld met het beeld dat je van jezelf hebt of zou willen hebben. Vertrouwd met jezelf zijn er positieve identificaties. Het tegendeel is gedefiniëerd als vervreemding. Formele identificatie wordt problematisch genoemd daar de echte (unieke) persoon schijnt te verdwijnen in de uniformiteit van een groep. Materiëel heeft de term betrekking op het op juiste wijze georiënteerd zijn in je zelfbeeld naar het hier en nu in de tijdruimte van je lichaam. Hierin gestoord zijn behoort tot de definitie van geestesziekte: men is gedepersonaliseerd of gedesoriënteerd niet bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor de plaats en timing van het eigen lichaam. Filognostisch weet men dat de mensheid lijdt onder een identeitskrisis -politiek- gespleten (verdeeld) zijnde in het bewustzijn van plaats en tijd: het internationale pragmatische tijdsysteem dreigt de persoon in zijn culturele authentieke identiteit te verslinden wat betreft zijn gevoel voor natuurlijke timing overeenkomstig zijn plaats (waarvan de ziel als slecht of nationalistisch wordt veroordeeld). Derhalve wordt men filognostisch als zelfbewust beschouwd als er sprake is van realisatie van een formele identiteit zonder zich in de uniformiteit of ander gedrag van een groep verloren te hebben. Identificatie buiten de motieven van de ziel om wordt beschouwd als de oorzaak van gehechtheid (welke leidt tot een verlies van intelligentie).
 • Illusie: iets dat vals is voor echt aanzien. Gewoonlijk toegepast op het verschil tussen materiëel geïdentificeerd zijn en spiritueel gericht zijn. Het tijdelijke of materiële wordt als illusoir beschouwd aangezien het gedoemd is te veranderen terwijl het bestuur van de vorm, de geest die resulteert uit het gelijkrichten met de ziel, en de ziel zelf, wordt beschouwd als zijnde eeuwig daar ze refereert aan de onveranderlijkheid van het zelfbewustzijn en de werkelijkheid der verandering, de tijd zelf.
 • Indra: (Maghavan: beschermheer van het offer); 'Duizendogige': Het hoofd van de besturende halfgoden en de koning van de hemelse planeten. Hij is ook bekend onder de naam Puruhutha - puru betekent 'dikwijls' en hutha 'uitgenodigd'- zodat de naam als geheel betekent: de god die het meest wordt aangeroepen.
 • Indra-gopa: Minuscuul insektje. 
 • Indriya's: zinnen, zintuigen; zie zinnen. De zinnen, de karmendriya's en de jñânendriya's: de werkende en kennende zintuigen. De tien zinnen zijn de organen voor het horen, aanraken, zien, proeven, en ruiken, (voor de waarneming), met de mond, de handen, de benen, de geslachtsorganen en de organen voor de uitscheiding als de tiende (voor het handelen) (S.B. 3.26:13).
 • Intelligentie: kortweg de som der ervaring. Het verstand. Psychometrisch is het het nivo van presteren in verhouding tot dat van leeftijdgenoten. Spiritueel is het het vermogen van gelijkrichten met de belangen en waarden van de ziel. Hieruit wordt de definitie van domheid afgeleid: het is dom, onverstandig het ideaal te weerstaan.
 • Îs'a (Isha): de naam van de Heer als de Almachtige, de Beheerser.
 • Ishtam: Liefde voor een van Gods namen (PV-19)
 • Ishvara (Œsvara): een bestuurder, de beheerser. Krishna is  paramesvara, de allerhoogste bestuurder of beheerser. (zie ook Yogishvara).
  - Onafhankelijkheid. Ookwel de Heer (b.v. de Heer van de Yoga: Yogishvara).
  - Hij die zichzelf en daarmee de hele wereld beheerst
  - God (
  PV-17) 
 • Ishvara-prerita-jnana: door God opgewekte kennis die door Gods genade wordt verkregen uit het innerlijk schouwen en de intuÔtie. 
 • ISKCON: International Society for Krishna-Consciousness': naam van de in 1966 door Swami Prabhupâda opgerichtte internationale gemeenschap voor het Krishna-bewustzijn, ookwel Hare Krishna-beweging genoemd.
 • Iswara prema: Goddelijke liefde (PV-12)
 • Iswara sakshatkara: De verwerkelijking van God (PV-20)
 • Ishwara-sthana: Het onveranderlijke wezen (Prasn-5)
 • Itihâsa's: historiën, zoals Mahâbhârata en Râmâyana.