Woordenlijst: hier zijn de woorden verzameld die in de Vahini's op deze site door Sai Babazijn uitgelegd aangevuld met woordbetekenissen uit het S'rîmad Bhâgavatam en Bhagavad Gîtâ.

 

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|QR|S|T|U|V|W|XYZ|

Deze lijst in het Engels

F

  • Filognosie: Letterlijk: liefde voor kennis. De term is gebruikt om te contrasteren met de term filosofie aangezien niet het ontwikkelen van de kennis zelf het doel is, of enkel de liefde voor de wijsheid, maar de ontwikkeling van liefde voor de kennis zoals ze is in haar geheel. Praktisch gesproken impliceert de term de praktijk van het teweegbrengen van eenheid en harmonie van bewustzijn op wetenschapppelijk, spiritueel en religieus gebied middels contemplatie, vertoog en dienst aan de orde van de tijd als de methode voor het bieden van tegenwicht tegen de moeilijkheden van de onwetendheid
  • Fouten, zes: De zes fouten zijn: te veel eten, gehechtheid aan spullen, de regels breken, zinsbevrediging, kletspraat, en onzuivere gewoonten (zie ook passies, tamas, rajas en sattva).