Woordenlijst: hier zijn de woorden verzameld die in de Vahini's op deze site door Sai Baba zijn uitgelegd aangevuld met woordbetekenissen uit het S'rîmad Bhâgavatam en Bhagavad Gîtâ.

 

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|QR|S|T|U|V|W|XYZ|

Deze lijst in het Engels

O

  • Om (Aum): Scheppingsklank; het geluid, dat ontstond bij de oerbeweging, de trilling, die werd veroorzaakt doordat de Ene zich omhulde met maya, de schepping.
  • Omgang: De zes vormen van omgang zijn: bijeenkomsten bijwonen, toegewijden uitnodigen, het bespreken van en luisteren naar heilige onderwerpen, te delen in de zuivere maaltijd en het klaarmaken van zuiver eten voor de toegewijden. (zie ook de bhajan: Ohe! Vaishnava thhâkura).
  • Om Namah Shivaya: Mantra: Ik buig (vol overgave) voor Shiva
  • Om Namo Bhagavate Vâsudevâya': 'alle eer aan Vâsudeva, de Allerhoogste Heer; met deze mantra [genaamd de dvâdas'âkshara-mantra] moet hij die onderlegd is respekt oefenen voor het fysieke van de Heer, op de manier zoals het hoort, met de verschillende toebehoren en als iemand op de hoogte van de verschillen naar plaats en tijd en het land [des'a-kâla-vibhâgavit]. (SB: C4:8-54)
  • Om namo nârâyanâya purusâya mahâtmane visuddha-sattva-dhisnyâya mahâ-hamsâya dhîmahi': 'Onze eerbetuigingen aan Heer Nârâyana, de Grote Ziel die eeuwig verwijlt in het zuiverste der goedheid, de grote zwaangelijke persoonlijkheid waarop wij mediteren.' (SB 6:5 - 27, 28)
  • Om Tat Sat: Dit alles is God (PV-6)
  • Onthechting: 'Onthechting is een offerande' [Parel van wijsheid door Sathya Sai Baba].
  • Onwetendheid: Iemand die denkt het lichaam te zijn heeft geen kans op de overwinning. Dit is de boodschap van Krishna aan Arjuna. De overwinning is het inzicht een eeuwige ziel te zijn in verbondenheid met Hem. De geesten en demonen die ons leven teisteren als we ons niet op het ideale Zelf concentreren, kunnen we zo kwijt raken. Betrekkingswanen (achterdocht), halucinaties (dingen zien die er niet zijn), depersonalisatie, derealisatie, rationalisatie, psychopatisering (manipulatieziekte), neurotisering (onzeker en verkrampt raken), psychose (de controle verliezen), zijn allen gevolg van de onwetendheid. We zijn in feite als varkens als we denken een lichaam te zijn, we zijn mensen als we denken een lichaam te hebben. Dit inzicht is het begin, de basis, het fundament (âdhar) van alle geestelijke gezondheid (KZF-2.23)
  • Ouders: 'Help je bejaarde ouders. Eer hen' [Parel van wijsheid door Sathya Sai Baba].