Ramakatha Rasavahini
Het verhaal van Râma, een Stroom van heilige nectar

 

INHOUD DEEL  1

Ramakatha Rasavahini Deel 2

[Ramakatha Rasavahini Part 1 (Engels)]
[Ramakatha Rasavahini Part 2 (Engels)]

 

Over dit boek door N. Kasturi
De diepere betekenis door Sathya Sai Baba

Hoofdstuk 1: Rama - prins en principe

Hoofdstuk 2: Het keizerlijk geslacht

Hoofdstuk 3: Geen vaderschap voor Dasaratha

Hoofdstuk 4: De zonen

Hoofdstuk 5: De goeroe en de leerlingen

Hoofdstuk 6a: De oproep en de eerste overwinning
Hoofdstuk 6b: De oproep en de eerste overwinning

Hoofdstuk 7a: Het veroveren van Sita
Hoofdstuk 7b: Het veroveren van Sita
Hoofdstuk 7c: Het veroveren van Sita
Hoofdstuk 7d: Het veroveren van Sita

Hoofdstuk 8: Nogmaals een uitdaging

Hoofdstuk 9: Voorbereidingen tot de kroning

Hoofdstuk 10a: De twee gunsten
Hoofdstuk 10b: De twee gunsten
Hoofdstuk 10c: De twee gunsten

Hoofdstuk 11a: Ook Lakshmana
Hoofdstuk 11b: Ook Lakshmana

Hoofdstuk 12: Sita houdt vol en bereikt haar doel

Hoofdstuk 13: In ballingschap gaan

Hoofdstuk 14a: Naar het woud
Hoofdstuk 14b: Naar het woud

Hoofdstuk 15: Bij de kluizenaars

Hoofdstuk 16a: Droefheid in Ayodhya
Hoofdstuk 16b: Droefheid in Ayodhya

Hoofdstuk 17a: De broers ontmoeten elkaar
Hoofdstuk 17b: De broers ontmoeten elkaar
Hoofdstuk 17c: De broers ontmoeten elkaar

Hoofdstuk 18: De sandalen op de troon

 

Bhagavatha Vahini: Chapter 34: The Bhagavatha Purana. The Rama Incarnation and Chapter 35: The Ananda Krishna gives, by Bhagavân S'rî Sathya Sai Baba.

Ramayana - The Essence of the Vedas. Divine Discourse by Bhagavân S'rî Sathya Sai Baba.

Srimad Ramayana: The Travels of Rama by Valmeeki Muni. Volume One: The Ayodhya Kanda, the Book of Ayodhya [translated by Karnamrita Dasa, 1997].

Ramayana: The story of Râma as conceived by Chakravarty Raj Gopalachari, popularly known as Rajaji.

Valmiki Ramayana: The Ramayana in word for word translations, Sanskrit and proze.

In het S'rîmad Bhâgavatam (Bhâgavata Purâna), "Het verhaal van de Fortuinlijke" door Krishna Dvaipâyana Vyâsa,  het verhaal van Râma en Sîtâ is beschreven in o.a.:
* Canto 1: [SCHEPPING]
Hoofdstuk 3: Krishna is de bron van alle incarnaties, vers 22.  
* Canto 5: [DE AANZET TOT DE SCHEPPING] 
Hoofdstuk 15: Hoe de Ganges naar beneden komt
* Canto 5: [DE AANZET TOT DE SCHEPPING] 
Hoofdstuk 19: De Gebeden van Hanumân en Nârada en de Glorie van Bhârata-varsha
* Canto 7: [DE WETENSCHAP VAN GOD]
Hoofdstuk 1: De Opperheer is Iedereen Gelijkgezind
* Canto 7: [DE WETENSCHAP VAN GOD] Hoofdstuk 10: Over Prahlâda, de Beste der Verheven Toegewijden en de Val van Tripura, vers 36-37.
* Canto 7: [DE WETENSCHAP VAN GOD]
Hoofdstuk 14: Het Allerhoogste van het Leven als een Huishouder, vers 30-33.
* Canto 8: [TERUGTREKKEN VAN DE KOSMISCHE SCHEPPINGEN] Hoofdstuk 6: De Sura's en Asura's kondigen een Wapenstilstand af. [RRV-7b]
* Canto 9: [BEVRIJDING]
Hoofdstuk 10 "Het Spel en Vermaak van Heer Râmacandra".
* Canto 9: [BEVRIJDING]
Hoofdstuk 11 "Heer Râmacandra regeert de wereld".
* Canto 9: [BEVRIJDING]
Hoofdstuk 12 "De Dynastie van Kusa, de Zoon van Heer Râmacandra".
* Canto 9: [BEVRIJDING] Hoofdstuk 15 "
Parasurâma, de Heer als Krijgsheer" (RRV8)

 

 

Inhoud van deze Vahini | volgende bladzijde