Deugdzaamheid (sadguna) is wijsheid (jnana)

[Dit hoofdstuk in het Engels]

 

lotusknop2.gif (1520 bytes)Wijsheid betekent inzicht, maar niet slechts in intellectuele zin. Eten is meer dan het plaatsen van voedsel op de tong. Eten heeft pas resultaat wanneer het voedsel wordt gekauwd en ingeslikt, verteerd en opgenomen in het bloed en omgevormd tot spieren en beenderen, tot kracht en energie. Net zo behoort het leven op ieder moment doortrokken te zijn van wijsheid. Die wijsheid moet tot uitdrukking komen via alle organen en alle zintuigen, zowel uiterlijke (karmandrya's) als innerlijke (jnanendrya's). De mens moet tot dat hoge stadium komen.

Louter opeenhoping van aangeleerde kennis is geen wijsheid. Alleen deugdzaamheid is wijsheid.

Om dienstbaar te kunnen zijn moet men wel gebruik maken van de zintuigen. Zie dat als een onderdeel van het offer aan God. Om de lichaamsmachine in werking te houden, moet voedsel worden gebruikt als brandstof. Voedsel is geen offer, maar maakt offeren mogelijk. Daarom hoeft men niet geringschattend te doen over het nuttigen van voedsel, als was het toegeven aan begeerte (udaraposhana). Het maakt deel uit van de aanbidding.


Rituele aanbidding (puja) is meer dan het plukken van bloemen en die voor een afbeelding plaatsen. De tuinier die zijn best deed de plant waaraan de bloemen verschenen op te kweken, deelt mee in de aanbidding. Het lichaam kan pas functioneren wanneer men het voedsel geeft. De middelen voor een offer zijn zelf een offer.
Alle werk dat wordt gedaan op de volgende drie gebieden is een offer: het gebruik van de wereld voor de aanbidding van God (yajna); de vestiging van vrede en gerechtigheid in de maatschappij (dana); de beheersing en coˆrdinatie van de lichaamsfuncties (tapas). Al het menselijk handelen moet ten dienste staan van deze doeleinden.

 

lotusknop2.gif (1520 bytes)

Inhoud
Woordenlijst