De plichten van het leven

[Dit hoofdstuk in het Engels]

 

lotusknop2.gif (1520 bytes)De smetten van het hart kunnen alleen door een deugdzaam leven en plichtsvervulling worden weggewassen. Er kan een tijd komen dat een mens vermoeid en zwak wordt, maar dan moet hij bidden: "O Heer, de dingen gaan mijn krachten te boven. Ik voel dat nog meer inspanning mij te veel wordt. Geef mij kracht, o Heer."

Eerst blijft God op een afstand en kijkt toe hoe een mens zich inspant, zoals een leraar die zich afzijdig houdt wanneer de leerlingen de antwoorden op zijn vragen opschrijven. Maar dan, wanneer een mens zijn gebondenheid aan zingenot opgeeft, en zich wijdt aan goede daden en dienstbetoon, komt God bemoedigend dichterbij. Want Hij is als de zonnegod, Surya Narayana, die buiten de gesloten deur staat te wachten als een dienstknecht die de rechten van de meester en zijn eigen grenzen kent. Hij kondigt zijn aanwezigheid niet aan en bonst ook niet op de deur. Hij wacht alleen maar. En als de meester de deur maar net op een kiertje opent, schiet de zon naar binnen en verdrijft meteen de duisternis. Wanneer zijn hulp wordt ingeroepen, staat Hij naast je met zijn handen uitgestrekt om te helpen. Wat er van een mens wordt verlangd is dus alleen maar het inzicht (viveka) dat hij tot God moet bidden, en de wijsheid Hem niet te vergeten. 

 

Teaching to pray

 

lotusknop2.gif (1520 bytes)

Inhoud
Woordenlijst