Waarheid is God

[Dit hoofdstuk in het Engels]

 

lotusknop2.gif (1520 bytes)Om deze hoogte te kunnen bereiken, moet een leven gefundeerd zijn op hoge zedelijke beginselen, en dat vereist het vermogen te kunnen onderscheiden tussen waarheid en onwaarheid. Zoals men de parel behoudt, maar de schelp wegwerpt, zo moet men het wezenlijke, dat waarheid is, aanvaarden en het niet-wezenlijke verwerpen.
Zoals steeds gaat het om individuele inspanning en goddelijke genade.
Ook moet men voortdurend de belangrijke les in toepassing brengen dat het lichaam en het goddelijk Zelf (Atma) gescheiden zijn. Dit is een bijzonder heilzame oefening. De onderscheiding (viveka) is van toepassing op alle gebieden van het leven, zowel wereldse als geestelijke. Dat is absoluut noodzakelijk om tot besef van de waarheid te komen, de eeuwige waarheid van de schepping; zijn en vernietiging - de waarheid die God zelf is. 

Om de Allerhoogste te kunnen dienen moet men zuiver voedsel gebruiken. Het gaat bij voedsel niet om de hoeveelheid, maar om de kwaliteit. Natuurlijk moet men ook rekening houden met de hoeveelheid. Maar waarvoor is voedsel eigenlijk nodig? Het is nodig om kracht te verkrijgen voor dienstverlening. Wil het offer van dienstverlening (sevayajna) vrucht afwerpen, dan moet men wel voedsel gebruiken, zuiver voedsel. Besteed aandacht aan dit aspect van voeding.

Op zo'n manier moet iedereen voortdurend aandacht schenken aan zijn gewoonten en karaktertrekken. Dan zal de gehechtheid aan het lichaam wegvallen en zal het gemakkelijk vallen de vreugde van het goddelijk Zelf te ervaren.

Voordat de mens tot verwerkelijking kan komen, moet hij zich aan al deze plichten wijden. Alleen door een dergelijk geestelijk leven kan hij zuiver worden, en alleen door die zuiverheid wordt het hem mogelijk de hoogste ziel te verwerkelijken. Wanneer hij daarnaar niet heeft gestreefd, is het nutteloos in zielsangst uit te schreeuwn dat hij niet in staat is geweest God (Paramatma) te bereiken.

In deze stoffelijke wereld kan men zich geen begrip vormen van de waarde van geestelijke inspanning, als men de zuiverheid van een geestelijk leven niet heeft ervaren. Men kan zeggen dat het pas mogelijk is tot geestelijke inspanning te komen nadat men die naar waarde heeft leren schatten. Maar dat is hetzelfde als te zeggen dat men pas het water in kan gaan nadat men heeft leren zwemmen. Men kan alleen maar leren zwemmen door het water in te gaan met een zwemband om. Gebruik zo ook een of andere zwemband voor de geest, en spring onbevreesd in het water van de geestelijke discipline (sadhana). Dan zul je zelf de waarde gaan inzien van geestelijke krachtsinspanning. De aard en gesteldheid van de geestelijke weg zijn alleen bekend aan hen die de weg zijn gegaan. Zij weten dat de weg van waarheid (sathya) en inzicht (viveka) naar God leidt. Zij die die weg niet zijn gegaan, of die zich niet bewust zijn van het bestaan ervan, kunnen er niets over zeggen, noch aan zichzelf, noch aan anderen. [zie ook: Bhagavad Gîtâ van Orde]

Alleen God is werkelijk. God is waarheid. God is liefde. Mediteer over Hem als waarheid, als liefde. Het is mogelijk Hem te verwerkelijken in elke vorm waarop je mediteert. Blijf altijd in het gezelschap van zijn toegewijden. Door zulke samenkomsten (satsanga) zullen inzicht (viveka) en onthechting (vairagya) een deel van je leven worden en steeds sterker worden. Die zullen op hun beurt de geest krachtiger maken en je innerlijke vrede geven. Dan zal je geest opgaan in God. 

Gebruik voor alles wat je doet al je kracht en het volle vermogen van je talenten, en spreek en handel naar waarheid. In het begin zul je falen en moeilijkheden en leed ondergaan. Maar tenslotte zul je slagen, dat kan niet anders, en zul je je de overwinning en de hoogste vreugde beleven. Ik herinner je aan de uitspraak: door je gedrag, door je levenswijze, kun je de waarheid verwerkelijken, kun je God verwerkelijken (Sathyameva jayathi, namritham).