Other Spiritual Links

| Sathya Sai | Bhâgavatam | Gîtâ | Ramâyana |
|
Spiritual | Music | Art | Words | Personal |

 

 NEDERLANDS:
 • OHM-Net: Internetsite van de Stichting Organisatie voor Hindoe Media.
 • Uitgeverij Aadhar: Uitgeverij Aadhar geeft de boeken, de muziek, de CD's en de CD-roms uit die onderdeel uitmaken van de site de Orde van de Tijd. Uitgegeven worden media met een wetenschappelijke, spirituele en religieuze strekking. Doelstelling is het bevorderen van de kennis en de culturele integratie op bovengenoemde gebieden.
 • Onbekend maakt Onbemind: de Nederlandse Hindoe in Beeld: boek online over de cultuur van het Hindoeïsme en de Hindoes in Nederland, naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de basisschool Shri Saraswatie in Rotterdam.
 • De Bijbel.
 • De Heilige Koran.
 • Webbijbel. Christelijk, Joods, Islamitisch, Hindoe, Bijbel studies, Bijbelvertalingen, Bijbel Forum etc.
 • Site Levende Gedachten / Living Thoughts. Website opgedragen aan Bhagwan (Osho), Krishnamurti, Gurdjieff, Maharishi, Ramakrishna, Meher Baba,  Sai Baba, Spinoza, Nietzsche etc.
 • Het Gouden Hart: meditatie, inwijding, bevrijding, doel, vegetarisme, avatars en symbolen (also in English).
 • Ars Floreat: Stichting Ars Floreat (dat de kunst bloeie) is in 1982 opgericht vanuit de School voor Filosofie om de studie van literatuur, kunst en wetenschap te bevorderen. Het accent lag in de praktijk op het kleinschalig uitgeven van spirituele teksten. De filosofische basis wordt gevormd door de Indiase traditie van Advaita Vedanta, ook wel de filosofie van de eenheid (letterlijk: ìniet-tweeî) genoemd. Belangrijke inspiratiebronnen zijn o.m. de Bhagavad Gîtâ, de Upanishads, de Bijbel, het werk van Plato en de gesprekken met S'ri Shantananda Sarasvati. Met downloads (in pdf) van o.a. Bijbel, Koran, S'rîmad Bhâgavatam etc.
 • De Bijbel: Statenvertaling on line - Bijbel en kunst.
 • Geschiedenis Arameeërs van Mesopotamië - De hedendaagse Syrische Christenen. 
 • Biblija.net: de oude Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap. (de Nieuwe versie).
 • De Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.
 • De Bijbel in de nederlandse Cultuur  stelt zich ten doel de invloed van de Bijbel in heden en verleden aan te tonen en te illustreren.
 • Maarten Luther - Een Vaste Burcht is Onze God. De 95 Stellingen van Maarten Luter.
 • De Yoga-Sûtra's van Patañjali of De draad van de Bewustzijnsvereniging, (met een voorgelezen versie) door Anand Aadhar Prabhu.
 •