Sathya Sai Baba singing Bhajans

 With texts in Sanskrit, English and Dutch

 

sarvagreen.gif (806 bytes)

sarvagreen.gif (806 bytes)

 

Sai Bhajans 
I
Sai Bhajans
 II
Sai Bhajans 
III 

 

 An Overview: All Classic Bhajans/Mantras sung by Swami/Devotees in Alphabetical Order in Mp3-format &

Mantras and Bhajans by other artists, hosted by Bababooks.org

Texts Bhajans Alphabetical

 

 

 

Click on the Titles to listen to the Bhajan [mp3-download] 
and click on the  number to read and sing along. 

1.

Amba Shankari Parameshwari - MP3

2.

Bhava Bhaya Harana - MP3

3.

Ganga Jathadhara Gowri Shankara - MP3

 4. 

Hare Râma Hare Râma - MP3

5.

Madhava Murahara Madhura Manohara Hey Giridhara Gopala - MP3

6.

Nârâyana Bhaja Nârâyana - MP3

7.

Râma Kodanda Râma - MP3

8.

Subrahmanyam Subramanyam - MP3

9.

Bhajana Bina Sukha Santhi Nahi - MP3

10.

Chanda Kirana Kula Mandala Râma - MP3

11.

Govinda Gopala Prabhu Giridhari - MP3

11a.

Govinda Krishna Jai - MP3 & short film Swami singing this Bhajan 

 

1. Amba Shankari Parameshwari Shashishekhari Amba
Sarveshvari Jagadishvari Maheshvari Amba
Amba Sundari Gunamanjari S'iva Shankari Amba
Kadambari Shvetambari Harisodari Amba

O Mother, Consort of Shankar, Giver of Bliss, Thou art the universal Mother Thou art the Cause of all and Queen of this world, O Mother Beautiful beyond words, Thou art the Repository of all traits and dearest to Lord S'iva Universal Effulgence emanates from You and being the ultimate Power, You are clad in brilliant white The Sister of Hari, O Mother of the universe, O Mother!

Parvati, U bent de moeder die voorspoed schenkt, de allerhoogste Godin, de maandraagster. U bent Shakti, de moeder van allen, de moeder van het universum, de allerhoogste goddelijke moeder. Moeder Parvati, metgezellin van S'iva, U bent mooi en U bezit alle goede eigenschappen. U bent Sarasvati, die ons bedwelmt met haar muziek; U bent de moeder van de bergen; U bent èèn met God.

 

2. Bhava Bhaya Harana, Vanditha Charana
Jaya Radha Jaya Madhava Sai
Mangala Charana Kalimala Dahana
(Sai) Nârâyana Keshava
Jaya Radha Jaya Madhava Sai

Victory to Thee, O Lord Sai Mâdhava! The touch of Thy adorable and auspicious Lotus Feet destroys bondage and burns the impurities of this Kali age.

Mâdhava: of Madhu (sweetness, the blooming) name for Krishna as the blooming hero, the sweet Lord, of the gopis; or to Mâ, the goddess of Fortune, as the spouse of the Goddess of Fortune.
Keshava: (killer of Kesi): name of Krishna as the killer of the demon Kesi who as a mad horse threatened Gokula. Also: He with the fine black hair.

Râdhârânî, Srimate: Srimate Râdhârani, girlfriend of the young Krishna, cowgirl from Vrindâvana. Stands for the pure love of and for Krishna. The cause of the madness of Lord Caitanya who completely identified Himself with her love for Him.
-
Eternal companion of Krishna, personal manifestation of His inner energy of spiritual happiness. She embodies the perfect love and devotion unto the Lord.
- The Sanskrit word râdhana means: propitiating, conciliating; pleasure, satisfaction, obtaining, acquisition; the means or instrument of accomplishing anything, worship.

Uw aanbeden lotusvoeten vernietigen onze angst voor de kringloop van geboorte en dood. Glorie zij U, Heer van Radha, Sai Krishna, die onze onwetendheid wegneemt. Uw heilige voeten vernietigen de zonden van het tijdperk waarin wij nu leven. Sai, U bent de Heer die in alle wezens woont, U bent de goddelijke drieëenheid. Glorie zij U, Heer van Radha, Sai, die dezelfde is als Krishna.

3. Ganga Jatadhara Gauri Shankara Girija Mana Râmana
Mrutyum Jaya Mahadeva Maheshwara Mangala Subha Charana
Nandi Vahana Naga Bhushana
(Sai) Nirupama Guna Sadana
Natana Manohara Nilakantha Sai
Niraja Dala Nayana

O Lord Shankara! Bearer of the Ganges. [Râmakatha, Ch:7b] Thou art pleasing to Goddess Girija. O Lord of Lords, Lord Maheshwara! Worshipping Thy auspicious Lotus Feet secues liberation. O Merciful Lotus-Eyed Lord with the blue-neck! Thou hast the cobra as ornament and bull Nandi as vehicle.

Glorie zij U, S'iva, Heer van Parvati. U draagt de Ganges in uw haar, U schenkt geluk en voorspoed en U brengt onze geest in vervoering. Glorie zij U, allerhoogste Heer, overwinnaar van de dood. Uw voeten schenken geluk en zegen. De stier is uw voertuig en U draagt slangen als sieraad. Sai, U bent S'iva, die onvergelijkbare eigenschappen en spirituele discipline bezit. Sai, U bent S'iva met de blauwe keel, die onze geest vernietigt, wanneer Hij de tandava danst. U bent de Heer met de lotusogen.

Jaya, Jai = glorie, eer, overwinning; glorie zij U; veroveren. Gangajatadhara = een naam voor S'iva, die betekent: de Heer die de Ganges in zijn haar draagt. Volgens de overlevering is de Ganges via het haar van S'iva [Râmakatha, Hfdst 7a] uit de hemel op aarde gekomen. S'iva's haarknot was namelijk eens de gevangenis van Ganga, een Godin die de gave bezat alles te zuiveren en te genezen door het aan te raken. Nadat zij bevrij was, stroomde zij als de Ganges uit S'iva's haren naar beneden. Een bad in de Ganges zou de mensen bevrijden van zonde en onwetendheid. Ganga = de heilige rivier de Ganges. Jata, Juta = in strengen gevlochten haar. Dhar(a), Dhari = dragend, ondersteunend. Gauri = een naam voor Parvati (metgezellin van S'iva), die betekent: de Godin met het stralende voorkomen. Shankara = een naam voor S'iva, die betekent: de Heer die geluk en voorspoed schenkt. Girija = een naam voor Parvati (metgezellin van S'iva), die betekent: geboren uit de bergen. Bergen zijn het symbool van standvastigheid. Zij is de dochter van Himavat. Giri = berg. Mana, Manas(a) = geest, gedachten, het denken; het spirituele hart. Râmana = betoverend; God die ons in vervoering brengt; God, Heer. Mrityumjaya = een naam voor S'iva, die betekent: overwinnaar van de dood. Mrityu = dood, sterfelijkheid. Mahadev(a) = een naam voor S'iva, die betekent: grote God, allerhoogste God. Maha = groot. Dev(a) = God; goddelijk; goddelijk wezen, engel. Maheshvara = een naam voor Vishnu en S'iva, die betekent: grote God, allerhoogste God. Ishvara = algemene benaming voor God. Mangala = veelbelovend, gelukbrengend, zegenrijk, gezegend, heilig. Shubha = goed, deugdzaam, stralend, gelukkig. Charan(a), Charanam = de heilige voeten, de lotusvoeten van de Heer of de goeroe. Deze zijn het symbool van genade. Nandi = stier. Hij is het voertuig van S'iva. Vahana = voertuig. De meeste Goden hebben een dier als voertuig. Nagabhushana = een naam voor S'iva, die betekent: de Heer die slangen als sieraad draagt. De slang is het symbool van het ego, waarover S'iva het volledige meesterschap bezit. Naga = slang. Bhushana = juweel, sieraad. Sai = goddelijke moeder. Nirupama = onvergelijkbaar. Guna = hoedanigheid, kwaliteit, eigenschap. De drie guna's, sattva (harmonie), rajas (hartstocht) en tamas (passiviteit) bepalen het menselijk gedrag. Sadhana = spirituele discipline, geestelijke oefening. Natana = danser. Nataraja = een naam voor S'iva: koning van de dans. Nataraja is het symbool van de bezielende kracht, waardoor de gehele schepping voortdurend in beweging blijft. De krans van vlammen waarin Hij de kosmische dans, de tandava, danst, is het symbool van de kosmische energie. Manohara = een naam voor S'iva en Krishna: bekoorder van de geest, vernietiger van de geest. De denkende geest bindt de mens aan de wereld. Nilakantha = een naam voor S'iva: de Heer met de blauwe hals, de blauwe keel. Deze blauwe kleur is het gevolg van het drinken van het vergif van de slang die als touw werd gebruikt bij het karnen van de melkzee. S'iva dronk dit vergif op om het universum te redden.  Nila = blauw, donkerblauw. Kantha = hals, keel. Nirajadala = lotusblad. Niraja = lotus, lotusbloem. Deze is het symbool van onthechting. Dal(a) = bloemblad. Nayana = oog.

4. Hare Râma Hare Râma Râma Râma Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
Hare Râma Hare Râma Râma Râma Hare Hare

Sathsangatwe Nissangatwam, Nissangatwe Nirmohatwam, 
Nirmohatwe Nischalatattwam, Nischalatattwe Jivanmukti
 

Good company leads to detachment, 
detachment makes one free from delusion, 
freedom from delusion leads to steadiness of mind 
and steadiness of mind confers liberation.

By Chanting the above mantra, the Lord destroys evil and grants protection.

Gegroet Heer Râma. U bent de bron van alle vreugde. Gegroet Heer Krishna. U trekt allen naar U toe. Wij groeten U. Gegroet Heer Krishna. U trekt allen naar U toe. Gegroet Heer Râma. U bent de bron van alle vreugde. Wij groeten U.

Hare = woord waarmee men zich tot God richt; gegroet Heer. Râm(a) = Avatar van de treta yuga (het treta-tijdperk). Hij was de belichaming van sathya (waarheid) en dharma (gerechtigheid). Zijn naam betekent letterlijk: verrukking, bron van alle vreugde. Avatar(a) = goddelijke incarnatie, belichaming van God. Treta Yuga = treta-tijdperk, het zilveren tijdperk. Dit is het tweede tijdperk in de cyclus van vier. Krishna = de Avatar van de dvapara yuga (het dvapara-tijdperk). Hij was de belichaming van shanti (vrede) en prema (liefde). Zijn naam betekent letterlijk: De Heer die allen naar zich toe trekt. Dvapara Yuga = dvapara-tijdperk, het bronzen tijdperk. Dit is het derde tijdperk in de cyclus van vier.

 


part of Krishna's Kaustubha jewel materialized by Bhagavân

 

5. Madhava Murahara Madhura Manohara Hey Giridhara Gopala
Hey Giridhara Gopala
Madhava Murahara Madhura Manohara
 Giridhara Gopala
Hey Giridhara Gopala ... Nanda Kumara Sundarakara
Brindavana Sanchara
Murali Lola Munijanapala
Giridhara Gopala
Hey Giridhara Gopala ...
Kaustubha Hara Maukthikadhara
Radha Hrudaya Vihara
Bhakthodhara Bala Gopala
Giridhara Gopala
Hey Giridhara Gopala
Goparipala Gopi Lola Govardhana Giridhara
Nanda Kumara Navanetha Chora Venu Gana Vilola Giridhara Gopala
Hey Giridhara Gopala

Hail Krishna, the cowherd boy who held aloft the mountain; the One who killed the demon Mura; Lord of Lakshmi with a sweet and beautiful form; Son of Nanda with charming form, he moves through Brindavan; Lord who plays the flute and protects the Saints; He wears pearls and the Kaustubha gem, he charms Radha's heart; Sustainer of his devotees, the Child Gopal, protector of the cows; Charmer of the gopis, son of Nanda who held aloft the mountain; Gopal, stealer of butter who bestows estacy with his flute music.

6. Nârâyana Bhaja Nârâyana Nârâyana Bhaja Nârâyan
Tana Mana Ranjana Bhava Bhaya Bhanjana Asura
Nikhandana Nârâyana
Jaba Jaba Pida Padey Bhakta Para Baara Bara
Avathara Kiya
Paapa Mitakara Dhira Dikhakara Manava
Ka Oddhara Kiya
Kunja Vihari Krishna Murari Parthi Vihari Nârâyan
Matsya Kurma Varâha Narahari Vâmana
Ka Avathara Kiya
Paras'urâma Aura Râma Krishna Bana Dushto
Ka Samhaara Kiya
He Avathari Liladhari Parthi Vihari Nârâyan
Bhajana Sey Mana Ko Sajana Banakara Bhakti
Margha Dikhaladiya
Sai Bhajana Sey Bhavasagara Ko Paarana
Bhi Sikhaladiya
Patitodhari Parthi Vihari Sai Murari Nârâyan

Chant the name of Lord Nârâyana. Lord Nârâyan destroys evil and demons. He removes fear and confers peace of mind. Again and again, Lord Nârâyana has incarnated assuming various Forms, whenever devotees are in trouble. Destroying sins and infusing courage and patience, Lord Nârâyana saved humanity. Chant the name of Lord Sai Nârâyana, Who resides in Puttaparthi and in devotees hearts. O Lord Sai Nârâyana! Moving about in Puttaparthi and directing the mysterious Divine sports, Thou incarnated at Matsya (fish), Kurma (turtle), Varaha (boar), Nrisimha (half lion and half human), Vâmana (small, dwarf form), Paras'urâma, Râma, and Krishna to destroy evil-doers. Diverting the mind through the devotional singing of Sai bhajans leads everyone to the path of devotion thus showing the way to cross the ocean of life and death. Chant the name of the Lord of Puttaparthi, the uplifter of the fallen, Lord Sai Nârâyana.

 

7. Râma Kodanda Râma
Râma
Kodanda Râma Râma Pattabhi Râma
Râma Kalyana Râma Raghava

Râma Nidokka Mata Râma Nakokka Muta
Râma Ni Pate Pata Râma Ni Bate Bata || Râma ||

"O Râma! Your every utterance is abundle of wealth to me,
O Râma! only Your song is (the best) song, only Your path is (the best) path"

Râma Nikevaru Jodu Râma Nikanta Judu
Râma Nenu Nivadu Râma Nato Matadu || Râma ||

"O Râma! who is Your match (nobody)! look after me,
O Râma! I am Yours, talk to me"

Râma Namame Melu, Svami Chintane Chalu
Svami Namame Melu, Râma Chintane Chalu
Ni Chintane Chalu, Ni Namame Melu
Râma Namame Melu, Râma Chintane Chalu || Râma ||

"Only Râma's name is beneficial, thought of Svami is itself enough
Only Svami's name is beneficial, thought of Râma is itself enough
Your thought is itself enough, only Your name is beneficial
Only Râma's name is beneficial, thought of Râma is itself enough"

8. Subrahmanyam Subrahmanyam Shanmukha Natha Subrahmanyam
S'iva S'iva S'iva S'iva Subrahmanyam Hara Hara 
Hara Hara Subrahmanyam
S'iva S'iva Hara Hara Subrahmanyam Hara Hara
S'iva S'iva Subrahmanyam
S'iva Sharavana Subrahmanyam Guru
Sharavana Bhava Subrahmanyam
S'iva S'iva Hara Hara Subrahmanyam Hara Hara
S'iva S'iva Subrahmanyam

Worship the charming faced Lord Subrahmanyam. He is the second son of Lord S'iva and the destroyer of evil. Surrendering to Lord Subrahmanyam breaks the chain of birth and death. Worship Lord Subrahmanyam.

Subrahmanya(m) = de Heer die de geest en de geestelijke groei van de toegewijde beschermt. Hij is de tweede zoon van S'iva en Parvati. In spiritueel opzicht is Hij de verpersoonlijking van de hoogst mogelijke staat, waartoe de evolutie kan leiden. Shanmukha(natha) = een naam voor Subrahmanya, die betekent: (de Heer) met de zes gezichten. Deze zes kunnen worden overstegen door het volgen van het spirituele pad. Shan = zes. Mukha = gezicht. Nath(a) = Heer. S'iva = de vernietiger van al het vergankelijke in de Hindoe-drieëenheid. Hara = een naam voor S'iva, die betekent: vernietiger. Saravanabhava = een naam voor Subrahmanya, die betekent: de Heer die geboren is in een rietbos. Omdat de demon Tarakasura de Goden in de hemel voortdurend lastig viel, gingen dezen naar Brahma om hulp. Brahma zei, dat alleen een tweede zoon van S'iva en Parvati deze machtige demon zou kunnen vernietigen. S'iva's zaad werd in het vuur geworpen. Het vuur kon het niet vasthouden en wierp het in de Ganges, die het op haar beurt in een rietbos wierp. Daar werd Subrahmanyam geboren. Guru = geestelijk leraar.

 

9. Sai Bhajana Bina Sukha Shanthi Nahi
Hari Nama Bina Ananda Nahi
Prema Bhakti Bina Uddhara Nahi
Guru Seva Bina Nirvana Nahi
Sai Bhajana Bina Sukha Shanthi Nahi
Japa Dhyana Bina Sanyoga Nahi
Prabhu Darshan Bina Sanyoga Nahi
Prabhu Darshan Bina Pragnana Nahi
Daya Dharma Bina Satkarma Nahi
Bhagawan Bina Koi Apana Nahi
Sai Nama Bina PaRâmatma Nahi

Without singing the glory of Lord Sai one cannot achieve any peace. It is not possible to realise bliss without worshipping Lord Hari. Without love and devotion how can one get liberated? It is not possible to attain the state of Nirvana (Mukti or Salvation) without serving the Divine Preceptor. Without engaging in the recitation of the Lord's name and meditating on Him, there cannot be any union with Him. The vision 'Darshan' of the Lord will endow one with Supreme Wisdom. Those deeds which are suffused with Love and Compassion are Righteous and Truthful Deeds. Except for God nobody belongs to us. The Supreme Lord is none other than Lord Sai. 

Zonder Sai-bhajans is er geen vreugde en vrede.
Zonder de naam van God is er geen gelukzaligheid.
Zonder liefde en toewijding is er geen redding.
Zonder dienstverlening aan de goeroe is er geen bevrijding.
Zonder Sai-bhajans is er geen vreugde en vrede.
Zonder het herhalen van Gods namen en meditatie is er geen eenheid met God.
Zonder het ervaren van de Heer is er geen goddelijke wijsheid.
Zonder mededogen en gerechtigheid zijn er geen goede handelingen.
Zonder de Heer zijn wij ons ware Zelf niet.
Zonder Sai Baba is er geen God.

 

10. Chanda Kirana Kula Mandala Râma
Chanda Kirana Kula Mandana Râm
Srimad Dasaratha Nandana Râm
Kausalya Sutha Vardhana Râm
Viswamitra Priyadhana Râm

This is a prayer to Râma who descended from the same lineage as the Sun; He is the son of Dasaratha; a delight for Kausalya, His mother, a beloved treasure of Viswamitra (Guru).

 

 11. Govinda Gopala Prabhu Giridhari
Govinda Gopala Hrudaya Vihari
Nanda Kishora Navanita Chora
Parthi Vihara Bada Chitta Chora
Hrudaya Vihara Bada Chitta Chora

Worship Lord Govinda, Gopala, and Giridhari, the Indweller of our hearts. Chant the name of the Lord, the loving prince of Nanda, who is fond of stealing butter (stealing and winning the hearts of devotees), and now he's manifested and incarnated as the Lord of Parthi.

Heer Krishna, als kind tilde U de Govardhana-berg op om de dorpelingen en hun vee te beschermen tegen een noodweer. U beschermt ons allen en U woont in ons hart. Heer Krishna, drager van de berg, U schenkt allen en alles vreugde. Zoon van Nanda, als kind bracht U de gopi's in verrukking door hun boter (hun harten) te stelen. Machtige hartendief, U woont in Puttaparthi en ons ons hart.

Govinda = een naam voor Krishna, die betekent: de Heer die de koeien, de jiva's (individuele zielen), de aarde en de zintuigen vreugde schenkt. Speelt Krishna op zijn fluit, dan huilen de koeien van geluk; ziet een moeder de jonge Krishna, dan raakt zij vervuld van moederliefde; zien de gopi's Krishna, dan raken zij in extase; enz. Gopal(a) = een naam voor Krishna, die betekent: de hoeder van koeien of de beschermer van jiva's (individuele zielen), de beschermer van de aarde, en: de Heer die de zintuigen beheerst, die onze zintuigen in goede banen leidt. Prabhu = Heer. Giridhari = een naam voor Krishna, die betekent: de Heer die de berg draagt. De Govardhana-berg werd door Krishna opgetild, zodat de bevolking van Brindavan er tijdens een noodweer onder kon schuilen. Hridaya, Hrudaya = het hart als de zetel van God. Vihari, Vihar(a) = inwoner, bewoner; rondlopen. Nanda = de pleegvader van Krishna. Kumara = kind, zoon, prins. Navanitachora = een naam voor Krishna, die betekent: boterdief. Als kind bracht Hij de gopi's in verrukking en verwarring door hun boter te stelen. Melk is het symbool van onze liefde, die wordt gezuiverd wanneer zij wordt geofferd aan God. Het karnen is het zuiveringsproces. Het resultaat is zuivere toewijding, de boter, die door God wordt aanvaard ('gestolen'). Parthi = Puttaparthi. Bada = groot, machtig. Chittachora = een naam voor Krishna, die betekent: hartendief.

 

11a. Govinda Krishna Jai
Govinda krishna Jai Gopala Krishna Jai 
Gopala Bala Bala Radha Krishna Jai
Krishna Jai, Krishna Jai, Krishna Jai
Krishna Krishna Krishna Krishna Jai
Gopika Mala Hari Pyari, Mayi Mira Mana Vihari
Madana Mohana Murali Dhari Krishna Jai
Krishna Jai Krishna Jai Krishna Jai
Krishna Krishna Krishna Krishna Jai
Krishna Jai Râma Krishna Jai Radha Krishna Jai
Bala Krishna Krishna Krishna Krishna Jai

Victory to Lord Krishna, Gopala. Victory to the Lord of the cowherders and the Lord of Radha. Victory to Lord Krishna, who wears garlands offered by the Gopis (devotees) and who is the Indweller in the heart of Mira (devotee). Victory to the enchanting Flute-Player, Lord Krishna. Victory to Thee, O Lord Krishna.

Glorie zij U, Krishna, Heer van Radha, schenker van vreugde en beschermer van de aarde. Glorie zij U, Krishna. Glorie zij U! Glorie zij U, Heer van Radha, die als kind de koeien hoedde en die onze zielen beschermt. Fluitspeler Krishna, geliefde hartendief, U draagt de bloemenkrans die de gopi's hebben gemaakt, U woont in het hart van moeder Mira en U brengt onze geest in vervoering, o allerliefste Heer. Glorie zij U, Krishna. Gloerie zij U! Glorie zij U, Krishna, die dezelfde is als Râma. Glorie zij U, kind Krishna, Radha's Heer.

Bal(a) = jong, kind; kracht, macht. Radha = de grootste toegewijde van Krishna. Zij is de meest bekende van de gopi's en zij is de belichaming van de extase die het gevolg is van totale overgave aan God. Gopika, Gopi = (koe)herderinnetje. Mala = krans, bloemenkrans, bloemslinger. Hari = een naam voor God in het algemeen en voor Vishnu en Krishna in het bijzonder, die betekent: de Heer die onze harten steelt. Pyari, Pyare = geliefd, zeer dierbaar. Mayi = moeder. Mira (Bai) = een groot toegewijde van Krishna uit de 16e eeuw, die haar liefde voor hem bezong in zelf geschreven liederen. Mana, Manas(a) = geest, gedachten, het denken; het spirituele hart. Vihari, Vihar(a) = inwoner, bewoner; rondlopen, wandelen, vreugdevol rondgaan. Madana = een naam voor Krishna, die betekent: allerliefst, verrukkelijk; een naam voor de God van de wereldse liefde; liefde. Mohana = betoverend, in vervoering brengend; een naam voor Râma en Krishna, die betekent: de Heer die (de geest) betovert en in vervoering brengt. Muralidhari, Muralidhara = een naam voor Krishna, die betekent: drager van de fluit. Murali = de fluit van Krishna. De holle fluit is het symbool van het hart dat gezuiverd is van alle verlangens en dat daardoor een geschikt instrument is geworden voor het spel van de Heer. Râm(a) = de Avatar van de treta yuga (het treta-tijdperk). Hij was de belichaming van sathya (waarheid) en dharma (gerechtigheid). Zijn naam betekent letterlijk: verrukking, bron van alle vreugde.

 

LINKS

- On devotional singing (Bhajana) Quotes on singing by Bhagavan Sathya Sai Baba

- Audios of Swami leading Bhajans [MP3-files]: http://www.sathyasai.org/audio/audio.htm

- Texts of Songs with all the search possibilities: http://www.sathyasai.org/songs/content.html

- For more Bhajans by different devotees, visit Vahini Links.

 

Top
Sai Bhajans I | Sai Bhajans II | Sai Bhajans III |
Next page


English translations of Bhajans: Sai Bhajana Mala.
Published by: The Convenor, Sri Sathya Sai Books and Publications Trust, Prashanthi Nilayam, India.
ISBN - 81-7208-254-1

Nederlandse vertaling: Nama-Sankirtan
Stichting Sri Sathya Sai Baba - Nederland 1995.