Studie

[Dit hoofdstuk in het Engels]

 

lotusknop2.gif (1520 bytes)Heilige geschriften verdienen het te worden gelezen en gehoord. Ook behoort men onophoudelijk Gods naam te noemen en ernaar te luisteren. Sommige ziekten vereisen een medicijn voor uitwendig gebruik, terwijl voor andere ziekten het medicijn moet worden ingenomen. Maar voor de universele ziekte die 'kringloop van geboorte en dood' (bhavaroga) heet, worden het voortdurend zingen of noemen van Gods naam (kirtana), het luisteren ernaar (sravana) en ook andere medicijnen voor uit- en inwendig gebruik voorgeschreven. Een leerling op het geestelijk pad kan Gods genade winnen, en die van zijn meester en van zijn mede-toegewijden. Maar die genade baat hem niets als hij zich niet verzekert van nog een andere genade, de genade van zijn eigen, diepste bewustzijn (anthakharana). Zonder die genade heeft al het andere geen waarde en gaat hij ten onder. 

Het is niet gemakkelijk Gods genade te winnen. Het ik-gevoel (ahamkara) dat iemand doet zeggen "ik heb het gedaan" moet met wortel en al uit het hart worden getrokken. Iedereen, geleerd of ongeletterd, moet een overweldigende drang voelen om God te kennen. God heeft al zijn kinderen even lief, want licht te brengen is de aard van het licht. Sommigen gebruiken dat licht om goede boeken te lezen, en anderen om er hun dagelijkse taak in te verrichten, welke dan ook. Zo kan men ook Gods naam reciteren en daardoor dichter bij Godverwerkelijking komen, of zich ondertussen overgeven aan kwade praktijken. Het hangt er geheel van af hoe je het licht gebruikt. Maar Gods naam is onbesmet, voor altijd en eeuwig. 

 

lotusknop2.gif (1520 bytes)

Inhoud
Woordenlijst