Texts

Sathya Sai Mantras

 

 

Sai Bhajans I

Sai Bhajans II

Sai Bhajans III 

 

 

 

 

 

MANTRAS

Back to alphabetical order

 

Gâyatrî Mantra / MP3
Mantra  restoring the relation with God, the Lord

Bhagavân S'rî Sathya Sai Suprabhatam / MP3
Morningprayer

Om Tat Sat / MP3
Sarva Dharma Prayer

'Prayer for all Religions'

Arathi / MP3
Light Ceremony
Mantra of Praise for Swami

Vibhuti Mantra / MP3
Prayer for Liberation 

Sathya Sai Ashtottarashata Nama Ratnamala / MP3
A chain of gems, being the 108 Names of  Bhagavân S'rî Sathya Sai Baba 

Sathya Sai Navaratna Mala / MP3
A garland of nine precious Gems of Bhagavân S'rî Sathya Sai Baba 

Asato Ma / MP3
Mantra for Truth, Light, Immortality

Brahmârpanam / MP3 
Food mantra [B.G.
ch. 4:24, ch. 15:14]

Loka Samasta / MP3
Mantra for peace

 

Asato Ma 

Asato Ma Sad Gamaya
Tamaso Ma Jyotir Gamaya
Mrityor Ma Amritam Gamaya
Om Shanthi Shanthi Shanthi

Lead me: From untruth to truth;
From darkness to light;
From death to immortality
Om peace peace peace

From the transcient world of decay lead me to the everlasting world of Bliss.
Let the effulgence of Thy grace illumine my being with truth.
Save me from this cycle of birth and death and
destroy the cravings of the mind which produce the seeds of birth.

In het Nederlands: 

Van onwaarheid leid mij naar waarheid.
Van duisternis leid mij naar licht.
Van dood leid mij naar onsterfelijkheid.
Om. Vrede, vrede, vrede.

Asato: van onwaarheid, van niet-zijn.
Asat: onwaarheid, onwerkelijkheid, berustend op illusie, niet-zijn.
Ma: moeder; mij.
Sad, Sat: zijn, volmaakt zijn; waarheid, werkelijkheid, het zijnde; goed, deugdzaam.
Gamaya: leiden, brengen; leid, breng.
Tamaso: van duisternis, van onwetendheid.
Tamas: trage, passieve, onwetende gesteldheid.
Jyotir(s): licht, vlam, licht van het hoger bewustzijn; glans; ster.
Mrityor: van dood, van sterfelijkheid.
Mrityu: dood, sterfelijkheid.
Amrita(m): onsterfelijkheid; nectar, godendrank.
Om, Aum: scheppingsklank; het geluid dat ontstond bij de oerbeweging, de trilling,
die werd veroorzaakt doordat de Ene zich omhulde met maya, de schepping.
Shanti: (innerlijke) vrede, gelijkmoedigheid.

******

 Brahmârpanam - Food mantra

brahmârpanam brahma havir
brahmâgnau brahmanâ hutam
brahmaiva tena gantavyam
brahma-karma-samâdhinâ

aham vaisvânaro bhûtvâ
prâninâm deham âsritah
prânâpâna-samâyuktah
pacâmy annam catur-vidham 

English meaning: 
The sacrifice itself , that which is offered in the fire of sacrifice and 
he who is of sacrifice are of the same spiritual nature; 
he will certainly attain the spirit of the Absolute [Brahman] 
who is completely absorbed in working for the spiritual.

Enacting as the fire of digestion in the bodies of all living beings, 
I keep the balance of the ingoing and outgoing breath and
 do digest the four kinds of foodstuff
 [food that one swallows right away, chews, licks and sucks].

Nederlandse betekenis: 
Het offer zelf, datgene wat geofferd wordt in het vuur van het offer 
en hij die van het offeren is, zijn van dezelfde spirituele
 aard; hij die volledig opgaat in het werken voor het
 spirituele zal voorzeker de geest van het Absolute [Brahman] bereiken. 

Optredend als het vuur van de spijsvertering in de
 lichamen van al de levende wezens, handhaaf ik het
 evenwicht van de ingaande en uitgaande adem en 
verteer ik de vier soorten voedsel 
[voedsel dat men zo doorslikt, kauwt, oplikt, en opzuigt].

Source: Bhagavad Gîtâ, [B.G. ch. 4:24 & ch. 15:14]

******

Om Tat Sat

Om Tat Sat Sri Narayana Tu
Purushottama Guru Tu
Siddha Buddha Tu Skanda Vinayaka
Savita Pavaka Tu
Brahma Mazda Tu Yahve Shakti Tu
Ishu Pita Prabhu Tu
Rudra Vishnu Tu Rama Krishna Tu

Rahima Tao Tu
Vasudeva Go-Vishvarupa Tu
Chidananda Hari Tu
Advitiya Tu Akala Nirbhaya
Atmalinga Shiva Tu

Om, Thou art that, Thou art Narayana, 
God in the form of man;
Thou art the Embodiment of perfection and the perfect master. 
Thou art enlightened Buddha;
Thou art Subramanya and Ganesha, the remover of obstacles; 
Thou art the Sun-fire;
Thou art Brahma, the Creator; 
Mazda, the Great One;
Thou art Jehovah and the Divine Mother, the creative Energy.  
O Lord! Thou art the Father of Jesus.
Thou art Rudra, the Transformer, and Vishnu, the Preserver; 
Thou art Rama and Krishna;
Thou art Rahim, all kindness, always giving and expanding; 
Thou art the Tao.
Thou art Vasudeva, the Sustenance of all, omnipotent and omnipresent;
Thou art Hari, Destroyer of illusion, the blissful Spirit.
Thou art unparallelled, beyond time and fearless of adversities;
Thou art Shiva, Creator of the lingam, Symbol of the formless Absolute.

(in het Nederlands:)

Om, U bent Dat, het volmaakte Zijnde, Heer Vishnu 
die in alle wezens woont. 
U bent God, onze geestelijke leraar.
U bent Vardhamana, de stichter van het Jainisme en 
Boeddha, de stichter van het Boeddhisme.
U bent Subrahmanya en Ganesha.
U bent de levenschenkende kracht van de zon en het zuiverende vuur.
U bent Brahman, de God van de Hindoes en 
Ahura Mazda, de God van de Parsi's. 
U bent Jahweh, de God van de Joden en Shakti, de goddelijke energie.
U bent Jezus en de hemelse Vader, onze Heer.
U bent Shiva, de vernietiger en Vishnu, de instandhouder.
U bent Rama en Krishna.
U bent Allah de genadevolle en Tao, het hoogste principe in het Taoïsme.
U bent de Heer die in allen en alles aanwezig is; 
het gehele universum en iedere individuele ziel is uw vorm.
U bent volmaakt bewustzijn en volkomen gelukzaligheid;
U bent God die onze harten steelt.
U bent één zonder tweede, U staat buiten de tijd en boven angst.
U bent zonder begin en zonder einde en 
U vernietigt al het vergankelijke.

******

Sathya Sai Ashtottarashata Nama Ratnamala
A chain of Gems, being the 108 Names of  
Bhagavân Srî Sathya Sai Baba 

******

Bhagavân Srî Sathya Sai Suprabhatam
Morningprayer

- AUM, AUM, AUM -

1. Ishvaramba Suta Shriman
Purva Sandhya Pravartate
Uttishtha Sathya Saisha
Kartavyam Devam Ahnikam

1. Oh Son of Easwaramba !
  Oh Resplendent Majestic One !
  Dawn is heralding in the east. 
The daily tasks of Divinity which Thou hast undertaken, 
has to be accomplished; 
therefore, awake, Oh Lord Sathya Sai! 

1. O stralende Heer, zoon van Easwaramma
De dageraad breekt aan in het oosten
Sta op, Heer Sathya Sai
Uw goddelijke dagtaak moet weer worden verricht.

2. Uttishthotishtha Parthisha
Uttishtha Jagad Di Pate
Uttishtha Karuna Purna
Loka Mangala Siddhaye

2. Awake, Awake, Oh Lord of Parthi! 
Oh Lord of the entire Universe and Mankind !
  Awake, Oh Compassionate Lord! 
So that the world attains auspiciousness, happiness, 
prosperity, welfare and blessings. 

2. Sta op, sta op, Heer van Puttaparthi
Sta op, Heer van het universum
Sta op, U die vol van mededogen bent
opdat de wereld gezegend moge zijn.

3. Chitravati Tata Vishala Sushanta Saudhe
Tishthanti Sevaka Janas Tava Darshan Artham
Aditya Kantir Anubhati Samasta Lokan
Srî Sathya Sai Bhagavân Tava Suprabhatam

3. In the vast mansion, full of bliss and tranquility, 
(Prashanthi Nilayam) on the banks of the river Chitravathi, 
those anxious to serve Thee are waiting for Thy Darshan. 
The radiance of the sun is illumining the world. 
O Lord Sathya Sai! Blessed by Thy wakefulness, 
we pray for an auspicious day. 

3. In de grote verblijfplaats vol vrede (Prashanti Nilayam),
aan de oever van de Chitravati,
wachten uw dienaren op uw darshan.
De stralen van de zon verlichten de gehele wereld.
Heer Sathya Sai, dit is het uur van uw ontwaken.

4. Tvan Nama Kirtana Ratas Tava Divya Nama
Gayanti Bhakti Rasa Pana Prahrishta Chittaha
Datum Kripa Sahita Darshanam Ashu Tebhyaha
Srî Sathya Sai Bhagavân Tava Suprabhatam

4. Devotees engrossed in singing Thy Glory are happy and blissful, 
when they taste the nectar of devotion. 
Kindly shower Thy Grace by granting them Thy Darshan. 
O Lord Sathya Sai! Blessed by Thy wakefulness, 
we pray for an auspicious day. 

4. Opgetogen door het verheerlijken van uw naam, uw goddelijke naam,
zingen zij, wier geest verheugd is door de zoete smaak van de devotie,
opdat U, die vol mededogen bent, hun spoedig uw darshan zal schenken.
Heer Sathya Sai, dit is het uur van uw ontwaken.

5. Adaya Divya Kusumani Manoharani
Sri Pada Pujana Vidhim Bhavadanghri Mule
Kartum Mahot Sukataya Pravishanti Bhaktaha
Srî Sathya Sai Bhagavân Tava Suprabhatam

5. Bringing holy flowers with captivating colors and fragrance, 
for worshipping Thy Lotus Feet, 
in the form as prescribed by the scriptures, 
Thy devotees are coming in, with great yearning and enthusiasm. 
Oh Lord Sathya Sai! Blessed by Thy wakefulness, 
we pray for an auspicious day. 

5. Beladen met schitterende bloemen die het hart bekoren,
Om aan uw lotusvoeten eer te bewijzen,
Uw devotees komen vol verlangen binnen,
Heer Sathya Sai, dit is het uur van uw ontwaken.

6. Deshan Tara Gata Buddhas Tava Divya Murtim
Sandarshanabhirati Samyuta Chitta Vrittya
Vedokta Mantra Pathanena Lasantyajasram
Srî Sathya Sai Bhagavân Tava Suprabhatam

6. Wise persons from distant countries, 
moved by yearning to have Thy Darshan, 
have come and they are having great delight in reciting 
constantly mantras of the Vedas. 
Oh Lord Sathya Sai! Blessed by Thy wakefulness, 
we pray for an auspicious day. 

6. Van elders gekomen wijzen, die uw goddelijke gestalte
met een hart vol verlangen wensen te aanschouwen,
laten voortdurend vedische mantra's weerklinken.
Heer Sathya Sai, dit is het uur van uw ontwaken.

7. Shrutva Tavadbhuta Charitram Akhanda Kirtim
Vyaptam Digantara Vishala Dharatalesmin
Jijnasu Loka Upatishthati Chashramesmin
Srî Sathya Sai Bhagavân Tava Suprabhatam

7. Hearing Thy marvellous tales and fame that has 
reached the farthest horizons, 
earnest seekers of Reality have come to this place and are waiting. 
Oh Lord Sathya Sai! Blessed by Thy wakefulness, 
we pray for an auspicious day.

7. Nadat zij de allesomvattende faam van uw 
wonderbaarlijke daden hebben gehoord,
een faam die tot in de verste uithoeken van deze 
uitgestrekte aarde is doorgedrongen,
komen de mensen, verlangend U te leren kennen, naar deze ashram.
Heer Sathya Sai, dit is het uur van uw ontwaken.

8. Sita Sati Sama Vishuddha Hridambu Jataha
Bahvangana Kara Grihita Supushpa Haraha
Stunvanti Divya Nutibhi Phani Bhushanam Tvam
Srî Sathya Sai Bhagavân Tava Suprabhatam

8.Women devotees, whose (petals of) heart are unattached to 
the world like lotus petals 
(which are unattached to the water in which they grow, 
even though they cannot survive without water) 
and are similar to Mother Sita in virtues and piousness 
are singing Thy Glory - the Glory of Lord Shiva 
adorned with a serpent around His neck - 
through holy hymns holding excellent flower garlands in their hands. 
O Lord Sathya Sai! Blessed by Thy wakefulness, 
we pray for an auspicious day.  

8. Vrouwelijke devotees die in zuiverheid de gelijke zijn van Sita
en wier harten niet aangeraakt worden door de wereld,
zoals lotusbloemen niet worden aangeraakt door het water,
terwijl zij prachtige bloemslingers in hun handen houden.
bezingen - o met slangen getooide Shiva - uw glorie in lofliederen,
Heer Sathya Sai, dit is het uur van uw ontwaken.

9. Suprabhatam Idam Punyam
Ye Pathanti Dine Dine
Te Vishanti Paramdama
Jnana Vijnana Shobhitaha

9. Whoever daily recites this morning awakening hymn
  will attain the highest abode resplendent with the 
supreme intelligence as well as supreme wisdom. 

9. Zij die dit heilige morgengebed
elke dag reciteren,
zullen de hemel bereiken,
gesierd door de hoogste kennis en wijsheid.

  10. Mangalam Guru Devaya
Mangalam Jnana Dayine
Mangalam Parthi Vasaya
Mangalam Sathya Saine

10. May the divine Guru be auspicious to us; 
May the Bestower of wisdom be auspicious to us; 
May the Lord, Who manifested in Parthi be auspicious to us; 
May Bhagavân Sathya Sai Baba be auspicious to us. 

10. Moge de goddelijke leraar ons voorspoed schenken.
Moge de Schenker van wijsheid ons zegenen.
Moge de Heer van Puttaparthi ons voorspoed schenken.
Moge Sathya Sai ons zegenen.

******

Vibhuti Mantra

Paramam Pavitram Baba Vibhutim
Paramam Vichitram Lila Vibhutim
Paramartha Ishtartha Moksha Pradanam
Baba Vibhutim Idamashrayami

Meaning: I take refuge in the supremely sacred Vibhuti of Lord Baba,
 the wonderful Vibhuti, which bestows salvation,
the sacred state which I desire to attain.

English version: Sacred Ash, Miraculous, Baba's Creation,
flowing from His blessed Hand, Holy Creation,
Granting us the greatest wealth, God's Divine protection.
Beloved Baba, grant us Liberation.

In het Nederlands: 

Baba's Vibhuti is het allerhoogste middel tot zuivering.
Het goddelijk spel van de Vibhuti is hoogst verbazingwekkend.
Het is een geschenk voor het bereiken van het hoogste doel,
het vurig verlangde doel, namelijk bevrijding.
Baba's Vibhuti is mijn steun in deze wereld van de zintuigen.

******