Bewerkingen

in Hoofdstuk 1:

Engels: The Supreme, according to the Bharathiyas, (inheritors of Indian culture) is Vastness Itself. It rises to the high skies and roams free in that expanse. It was declared in clear terms, long prior to the historical period. The study of the concept of the Supreme and the propagation of this concept suffered serious setbacks in the course of history. But, it has confronted each of these with success and is today asserting itself alive and alert. This is proof of the innate strength of this revelation. The conceptions of the Supreme Goal as laid down in Judaism, Christianity and Zoroastrianism endeavored to subsume into their categories the Bharathiya concept and transfuse it as part of themselves; still, it did not accept an alien status in its own 'birth-place'; on the other hand, it clarified to those religions themselves their own concept of the Ultimate and emphasised the Unity of all view-points, and established cordiality on the basis of the absence of difference. While the stream of knowledge regarding the Supreme Goal discovered by the Bharathiya saints flowed on the concepts of the other faiths remained as pools beside it.

was: Volgens de inwoners van India, de erfgenamen van de Indiase cultuur, is het allerhoogste Zelf de oneindige ruimte. Dat principe reikt tot ver in het uitspansel en beweegt zich ongehinderd door die uitgestrektheid. Zo werd het in duidelijke bewoordingen verkondigd lang voordat onze geschiedschrijving begon. In de loop der geschiedenis heeft de studie van het begrip Allerhoogste meermalen ernstige inzinkingen gekend. Deze werden echter keer op keer overwonnen en in onze tijd is deze gedachte weer springlevend. Hiermee bewijst deze openbaring haar innerlijke kracht. 
In de ideeÎn over het hoogste doel zoals die in het JudaÔsme, in het Christendom en bij Zoroaster zijn vastgelegd, streefde men ernaar de Indiase opvatting onder te brengen bij de eigen geloofsartikelen en op te nemen als deel van het eigen gedachtegoed. Men heeft echter in het land van haar geboorte nooit aanvaard dat dit concept van vreemde herkomst zou zijn. Integendeel. Hier werd aan deze religies duidelijk gemaakt wat er bedoeld werd met hun eigen idee over de Allerhoogste en benadrukte men de eenheid van alle gezichtspunten en vestigde men een hartelijke verstandhouding die gebaseerd was op het totaal ontbreken van enig verschil. Maar terwijl de rivier van kennis omtrent het einddoel van het leven, zoals die door de Indiase heiligen was ontdekt, voortstroomde op de grondgedachte van de eenheid, bleven de andere geloofsovertuigingen daarnaast bestaan als aparte vijvers. 

wordt: Het allerhoogste, overeenkomstig de Bharatya's, de erfgenamen van de Indiase kultuur, is de Uitgebreidheid Zelve. Het reikt tot de hoogste hoogten en beweegt zich vrij in die uitgestrektheid. Het werd in heldere termen uiteengezet, lang voor die periode van de geschiedenis.  

De studie van het begrip van het Allerhoogste en het uitdragen van dit begrip ging gebukt onder ernstige verdraaiingen in de loop van de geschiedenis. Maar, het heeft ieder van dezen voor succes geplaatst en bewijst zichzelf vandaag als springlevend en aanwezig. Dit vormt het bewijs van de innerlijke kracht van deze openbaring. De ideeÎn over het Allerhoogste Doel zoals neergelegd in het JudaÔsme, de Christelijkheid en de leer van Zoroaster deden hun best om het Barathya-begrip onder te brengen in hun categorieÎn en het als een deel van henzelf over te brengen; niettemin, nam het geen vreemde status aan in haar zogenaamd eigen geboorteplaats; in tegendeel, het verduidelijkte voor die religies zelf hun eigen idee van het Uiteindelijke, benadrukte de eenheid van alle gezichtspunten, en vestigde hartelijkheid op de basis van de afwezigheid van verschil. Terwijl de stroom van kennis omtrent het Allerhoogste Doel zoals ontdekt door de Bharathiya heiligen verder stroomde, bleven de ideeÎn van de andere geloven daarnaast bestaan als vijvertjes.

 

  in Hoofdstuk 2:

Engels: Principle, for, that alone can confer joy during the process of living

was: Principe; dat alleen kan tijdens het leven op aarde vreugde schenken.

wordt: Principe; want, dat alleen kan tijdens het leven op aarde vreugde schenken.

  in Hoofdstuk 2:

Engels: His life will be saturated with unexcelled Ananda, and he will experience one-ness of thought, emotion and knowledge with all. 

was: Zijn leven zal volkomen vervuld zijn van een onvergelijkelijke gelukzaligheid (ananda), en hij zal kunnen vereenzelvigen met elk schepsel in denken, voelen en verstand, 

wordt: Zijn leven zal volkomen vervuld zijn van een onvergelijkelijke gelukzaligheid (ananda), en hij zal eenheid met allen ervaren, in gedachten, gevoelen en kennis.

  in Hoofdstuk 2:

Engels: As the thread on which pearls are strung as a rosary, God or the Overself is interpenetrative in all beings. In all beings - that is the message of Bharath. All beings everywhere, anywhere!

was: God of de Alziel loopt door alle schepsels als de draad in parels die aan een gebedssnoer geregen zijn. Hij doordringt alle schepsels, overal, waar zij zich ook bevinden! 

wordt: God of de Alziel doordringt alle schepselen als de draad in parels die als een gebedssnoer geregen zijn. Hij  doordringt alle schepselen, overal, waar dan ook! Dat is de boodschap van Bharath (India).   

  in Hoofdstuk 5:

Engels: The ancients of this land were not averse to the examination of other problems too. 

was: De vroege voorvaderen van ons land waren ook niet afkerig van andere problemen.

wordt: De vroege voorvaderen van ons land hadden ook geen aversie tegen andere problemen. 

 in Hoofdstuk 9:

Engels: Nature is amenable to change. The Atma too can contract or expand, blossom or fade, shine or be befogged.

was: De natuur is vatbaar voor verandering, en ook het Atma kan uitzetten en inkrimpen, bloeien en verwelken, stralen of in nevels gehuld zijn.

wordt: De natuur is ontvankelijk voor verandering, en ook het Atma kan uitzetten en inkrimpen, bloeien en verwelken, stralen of in nevels gehuld zijn.

 in Hoofdstuk 9:

Engels: You are the Full, you are God. God is You.

was: Jijzelf bent volkomen, jij bent God. God is in jou.

wordt: Jijzelf bent volkomen, jij bent God. God is jou.

in Hoofdstuk 17:

Engels: Title: Color and caste?

was: Titel: Huidkleur en kaste?

wordt: Titel: Kleur en kaste (sociale geleding) ? 

 

        

Inhoudsopgave