http://vahini.org/woordenlijstned/index.html

 
De Vier Geestelijke Orden (âs'rama's)

Het woord âs'rama betekent 'plaats voor spirituele groei'. Naast een maatschappelijke ordening is er een geestelijke ordening, om de geestelijke ontwikkeling van de bevolking te garanderen. Ook deze ordening wordt bepaald door de aard en kwaliteiten van elk individu. De vier âs'rama's zijn 1. brahmâcârya 2. grihastha 3. vanaprastha en 4. sannyâsa

1. Het celibataire studentenleven (brahmâcârya) - gemiddeld tussen het 5de en 25ste levensjaar.

Deze âs'rama wordt gekenmerkt door studie, karaktervorming en een eenvoudige levensstijl. Zowel kennis over de werking van de materiële wereld, als over het geestelijk leven wordt onderwwezen. De leerkrachten bestuderen de aard en de kwaliteiten van de studenten en leiden hen op om later in een van de vier maatschappelijke klassen werkzaam te zijn. De studenten ontwikkelen een goed karakter met geestelijke kwaliteiten, die samengaan met een hoge moraal en een celibataire levensstijl.

2. Het gezinsleven (grihastha) - gemiddeld tussen het 25ste en 50ste levensjaar.

Als men wil, kan men na de studieperiode trouwen en een gezin stichten. Men woont zelfstandig en zorgt voor het eigen levensonderhoud. Ook in deze âs'rama blijft men werken aan geestelijke groei. Men hoeft niet te huwen, maar in dit Kali-tijdperk wordt het wel aangeraden. Het ervaren van het geluk en het verdriet van het gezinsleven kan van groot nut zijn in de volgende levensstadia. Als de kinderen volwassen en zelfstandig zijn kan men overgaan tot de derde fase.

3. De teruggetrokken levensfase (vanaprastha) - gemiddeld tussen 50 en 75 jaar.

In deze levensfase hebben de ouders hun familieplichten vervuld en wijden ze zich intensiever aan hun geestelijke ontwikkeling. Ze beoefenen soberheid en leven celibaitair als echtpaar. Ze wonen eenvoudig in de natuur (vana = woud), op het platteland of nabij, of in een tempel en maken samen reizen naar bedevaartplaatsen.

4. De onthechte levensorde (sannyâsa) - gemiddeld vanaf het 75ste levensjaar. 

De laatste âs'rama dient voor volkomen onthechting. Man en vrouw kunnen hier vrijwillig van elkaar scheiden, als ze dit verkiezen. Ze richten zich in hun laatste levensjaren geheel op God en de verwezenlijking van hun relatie met Hem. 

Bron tekst:
Hare Krishna - Een manier van Leven
Authentieke cultuur of nieuw fenomeen?
door Tarunyâmrita dasi

------------
---------
------