http://vahini.org/woordenlijstned/index.htmlOver Jezus.

Of Jezus tijdens het laatste avondmaal van het paaslam heeft gegeten vormt in dit verband voor velen een groot probleem. In zijn boek Why Kill for Food? legt de Engelse geschiedkundige Geoffrey Rudd echter uit dat de pascha, het Joodse Paasfeest, op de dag van de sabbath plaatsvond, na de kruisiging van Jezus. Dit wordt volledig ondersteund door het onderzoek van Dominee V.A. Holmes-Gore.

In het artikel "Was the Master a Vegetarian?" van Dominee V.A. Holmes-Gore vinden we onder andere het volgende:

"De eerste drie Evangeliën stellen dat het laatste maal dat Jezus met zijn discipelen nam het paasmaal was (Mattheus 16.17, Marcus 16.16 en Lucas 22.13). Johannes beweert echter dat het laatste avondmaal niet het paasmaal was, en dat het paasmaal plaatsvond op de dag van de sabbath (Johannes 19.14, 19.31). Hij vermeldt eveneens dat de kruisiging plaatsvond op de dag dat de voorbereidingen getroffen werden voor het paasfeest (de dag vóór het paasfeest), en dat het lichaam van Jezus niet aan het kruis mocht blijven omdat de dag van de sabbath een heilige dag was."

"Het laatste avondmaal was op een donderdagavond en de kruisiging vond de volgende dag plaats. Omdat de Joodse dag echter om zes uur 's avonds begint, vonden beide gebeurtenissen volgens hun tijdrekening plaats op dezelfde dag. Het paasfeest werd dus gevierd op de dag van de sabbath en begon op een vrijdag om zes uur 's avonds, toen de kruisiging al voorbij was."

"Dit komt volledig overeen met de uitspraken van Johannes dat het laatste avondmaal genomen werd vóór het paasfeest (13.1-2) en dat de leden van het Sanhedrin op de Goede Vrijdag het Praetorium weigerden te betreden uit angst zichzelf te bezoedelen voordat ze deelnamen aan het paasmaal (18.28). Het verslag van Johannes is dus volkomen redelijk en consistent, en als we de eerste drie Evangeliën eens wat nauwkeuriger bekijken, zullen we ontdekken dat ze uitspraken bevatten die de versie van Johannes ondersteunen."

"Mattheus (26.5) vermeldt dat de priesters zeiden dat ze Jezus niet tijdens het feest zouden doden 'zodat er geen tumult onder de bevolking zou ontstaan'. Mattheus is echter wel zo inconsistent dat hij zowel het laatste avondmaal als de kruisiging op de dag van het paasfeest zet, terwijl het zeker niet de gewoonte was mensen te veroordelen en te executeren op de eerste en heiligste dag van het festival. Het festival zou bovendien geen voorbereiding genoemd worden, zoals door Marcus (15.42) en Lucas (23.54) gedaan wordt."

"Omdat het paasfeest als equivalent van de sabbath beschouwd werd, is het hoogst onwaarschijnlijk dat de mensen op die dag wapens droegen (Marcus 14.43, 14.47) of linnen en specerijen voor een begrafenisceremonie zouden kopen (Marcus 15.46, Lucas 23.56) als het festival al begonnen was. Ook de haast waarmee het lichaam van Jezus in de tombe gelegd werd (Marcus 15.42-46) stemt overeen met het verlangen van de Joden dat zijn lichaam niet aan het kruis moest blijven tijdens het feest (dat op Goede Vrijdag, zes uur 's avonds, begon)."

"Wat tevens opvalt is dat er nergens sprake is van een lam. Zoals J.A. Gleizes zegt: 'Met het verwisselen van brood en wijn voor vlees en bloed in het goddelijke offer, kondigde Jezus het nieuwe verbond aan tussen mens en God, een ware verzoening met al Zijn schepselen.' Als Jezus een vleeseter geweest zou zijn, zou hij het lam, en niet het brood, genomen hebben als het symbool van de goddelijke genade waarin het lam Gods vermoord werd voor de zonden van de wereld. Alles duidt er dus op dat het laatste avondmaal niet het paasmaal was, maar een broederlijke maaltijd die Jezus had met zijn discipelen."