http://vahini.org/woordenlijstned/inhoud.html  De Vierenzestig Kwaliteiten van Krishna

Zij staan beschreven in de 'Nectarzee van Zuivere Liefde' (blz. 184-186):

1. uiterlijk volmaakt schoon;
2. van alle gunstige tekenen voorzien;
3. uiterst aantrekkelijk;
4. stralend;
5. sterk;
6. eeuwig jeugdig;
7. alle talen sprekend;
8. waarheidlievend;
9. zoetgevooisd;  
10. wellevend;
11. hooggeleerd;
12. hoogst intelligent;
13. geniaal;
14. artistiek;
15. schrander; 
16. deskundig;
17. dankbaar;
18. vastberaden;
19. in staat om tijd en omstandigheden precies naar Zijn hand te zetten;
20. ziend en sprekend door het oog van de Schriften;
21. zuiver;  
22. beheerst;
23. standvastig; 
24. verdraagzaam;
25. vergevingsgezind;
26. ernstig;
27. in Zichzelf voldaan;
28. evenwichtig;
29. grootmoedig;
30. religieus;
31. heldhaftig;   
32. mededogend;
33. eerbiedig;  
34. zachtmoedig;
35. ruimdenkend; 
36. verlegen;
37. de zielen die zich aan Hem overgeven beschermend;
38. gelukkig;
39. Zijn toegewijde begunstigend;  
40. door liefde bedwongen;
41. alheilrijk;         
42. almachtig;
43. alroemrijk; 
44. populair;
45. de toegewijden bijzonder toegedaan
46. uiterst aantrekkelijk voor alle vrouwen;
47. al-aanbiddelijk;     
48. vervuld van alle volheden;
49. al-eerwaardig;     
50. alles als Hoogste besturend;
51. onveranderlijk;      
52. alwetend;
53. eeuwig fris; 
54. sac-cid-ananda (voorzien van een eeuwig gelukzalige gedaante)
55. in het bezit van alle mystieke volmaaktheden
56. Zijn vermogen is onvoorstelbaar;
57. Zijn gedaante verwekt talloze heelallen;
58. Hij is de oorsprong van alle avatāra's;   
59. Hij schenkt verlossing aan de vijanden die Hij doodt;
60. Hij trekt de verloste  zielen tot Zich aan;
61. Zijn fantastische aktiviteiten;
62. Het feit dat Hij omringd is door toegewijden die Hem liefhebben;
63. het feit dat Hij met Zijn fluitspel wezens in het heelal tot Zich weet aan te trekken;
64. Zijn exquise schoonheid.

Krishna liet al deze kwaliteiten zien; Hij is God.